Besparingar drabbar skolor som blir kvar

Fyra byskolor ska bort, det var beskedet i Östersunds kommun i går. Men de stora besparingskrav som finns kan även innebära att fritidsgårdar läggs ner, och att skolmat och städning av skolorna blir sämre.
Det räcker inte med att lägga ner byskolor för barn- och utbildningsnämnden. Enligt en utredning som Östersunds kommun har gjort måste man spara ordentligt på skolverksamheten de närmaste fem åren. Exempelvis kan man tvingas sänka kvaliteten på mat, hälsovård och städning i skolorna. Andra förslag är att lägga ner fritidsgårdar och öppna förskolor. Antalet rektorer och skolassistenter måste också bli färre och det är inte heller säkert att man har råd med specialsatsningar som till exempel det regionala idrottsgymnasiet. Kanske kommer grundskoleeleverna endast att få välja mellan två olika språkämnen och det kan bli fråga om att flytta elever mellan skolor för att få större klasser. Fler skolnedläggningar även i kommunens tätorter är inte heller uteslutet.