KROKOM

Radikala åtgärder ska minska sjukskrivningar

Krokomsborna är bland de mest sjukskrivna i hela landet, särskilt de kommunanställda. Kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget satsar nu på en radikal sänkning av sjuktalen.