ÖSTERSUND

Pressat läge på Östersunds sjukhus

Vårdstrejken gör att det är trångt på sjukhuset i Östersund. Runt tjugo platser tas upp av patienter som är färdigbehandlade.

De skulle kunna flytta till kommunernas så kallade korttidsboenden, om de inte var stängda på grund av strejken.

Nu kommer antingen kommunerna eller landstinget att ansöka om dispens från strejken så att patienter kan flyttas till korttidsboendena. Det kan också bli fråga om sk skyddsarbete.