lilljuthatten

Överklagar ja till uranprospektering

Krokoms kommun överklagar länsstyrelsens beslut att tillåta prospektering och provborrning efter uran vid Lilljuthatten i trakten av Rörvattnet.

Kommunen motsätter sig undersökningsarbetena bland annat med hänvisning till ett principbeslut i fullmäktige i början av 80-talet mot brytning av uran.

Kommunen anser att redan provborrning skapar oro bland kommuninvånare för vad som kan följa och som negativt skulle påverka bland annat turismen och rennäringen i området.