hissmofors

Jämtkraft ska i tre år hjälpa Granbo-öring

För snart 17 år sedan, hösten 1991, fick kraftbolaget Jämtkraft tillstånd att bygga ut Hissmofors kraftverk, kraftstation 5. Först nu i vår har det, efter flera utredningar, fastställts hur kraftverksbyggets skadeverkningar på fisket ska kompenseras.

Jämtkraft har i ett avtal förbundit sig att under tre år göra insatser för upp till 100 000 kronor per år att stärka genbanken för den så kallade Granboöringen.

Insamling av öringyngel som ska kunna bli avelsfiskar för odling och återutsättning av öring är en del av insatserna som ska övervakas av Fiskeriverket.