Sänkt konfirmationsålder för att locka fler

Härnösands stift sänker konfirmationsåldern för att få fler att konfirmera sig.
Härnösands stift tror att det är lättare att samla konfirmander som är lite yngre, därför kommer konfirmationsundervisningen att starta redan i årskurs fyra, och sjäva konfirmationen sker på våren i årskurs 6. Försöket kommer att testas i Sollefteå.