Personalen ryms inte bland rullstolarna

Landstinget får allvarlig kritik av arbetsmiljöinspektionen för miljön på Hjälpmedelscentralen på Östersunds sjukhus.
Det är trångt och lokalerna som används är otillräckliga för den verksamhet som bedrivs enligt inspektionen. Sjukhusledningens förslag om att man skall flytta hela verksamheten till gamla tvätteriet i Göviken avvisas av personalen, eftersom de då kommer för långt bort från dem de hjälper.