ÖSTERSUND

18 personer varslas om uppsägning

Företaget Genetech i Östersund varslar nu nära en tredjedel av sin personal. 18 anställda, 12 tjänstemän och 6 metallarbetare, varslas om uppsägning.

Fackliga förhandlingar inleds till veckan och företagsledningen har som mål att kunna ge de berörda besked i början av juni. Personalstyrkan är för närvarande 62 personer.

Företaget tillverkar reservkraftaggregat, som till stor del går på export, och har expanderat kraftigt under en följd av år men nu har omsättningsökningen mattats av.

Växelkurserna på pund och dollar har också påverkat affärerna.

- Vi har expanderat för fort och dragit på oss för stora kostnader, säger VD:n Claes P Hull till SR Jämtland.

- Vi har fortfarande stark framtidstro men behöver sunda vinstmarginaler för att långsiktigt utveckla företaget, tillägger Hull.