SVERIGE

Småhuspriserna stiger kraftigt i länet

Villor, radhus och kedjehus blir billigare i stora delar av Sverige. I hela 17 av 21 län är priserna nu sjunkande eller stillastående, enligt statistiska centralbyrån, SCB.

Men Jämtlands län går mot strömmen. Här ökade priset på villor, radhus och kedjehus med 10 procent under februari-april jämfört med föregående tremånadersperiod.

Det är den största ökningen i hela Sverige.