FRÖSÖN

Personal kritiseras för maktmissbruk

Patienterna på Frösö behandlingshem utsätts för rättsövergrepp. Det fastslår Statens institutionsstyrelse som vid ett oanmält besök undersökt verksamheten.

De skriver i rapporten att personalen utnyttjar sin makt på ett fullständigt oacceptabelt sätt, bland annat genom att alltid övervaka patienternas besök - oavsett om det behövs eller inte.

Nu startar ett omfattande förändringsarbete som bland annat innebär att personalen ska få utbildning i gällande lagar och regler.