SVERIGE

Fastighetsägare ska söka efter PCB

Miljögiftet PCB kan finnas kvar i hus som byggdes mellan 1956 och 1973, då PCB var tillåtet.

Nu ska det spåras genom inventering. PCB-inventeringen gäller inte villaägare utan bara fastigheter som är större än tvåfamiljshus.

- Det är inte akut giftigt men under några generationers tid är det farligt, säger Miljökonsulten Cilla Gauffin som just nu tar prover i Strömsunds kommun.

Senast sista juni ska fastighetsägarna ha undersökt sina hus.