TÅSJÖ

Gruvföretag vill bryta bly och guld

Gruvföretaget Boliden vill bryta bly, zink, koppar, guld och silver i ett dagbrott vid Granberget utanför Tåsjö.

Företaget har under flera år undersökt området och de mängder zink och bly som hittats gör att företaget nu ansöker om att få bryta metaller i området under 25 års tid.

Det är statliga Bergstaten som ger tillstånd till brytning, efter att länsstyrelsen och kommunen yttrat sig.

Kommunstyrelsen i Strömsund behandlar frågan nästa vecka.