ÅRE

Björnen ska få nya avloppsledningar

Efter vårvinterns stopp i avloppet i Björnen i Åre, som fick till följd att avföring rann ut på marken, agerar nu Åre kommun.

Arbetet med en ny avloppsledning mellan Björnen och reningsverket ska påbörjas antingen till hösten eller nästa sommar.

Kommunen utreder samtidigt var i Åre som åtgärder i avloppsnätet är mest akut.

- Det är ett jättejobb men första steget blir att åtgärda avloppsledningen i Björnen, säger Eva Hellstrand, kommunstyrelsens ordförande i Åre.