östersund

Dålig jämställdhet i kyrkan i Östersund

Östersunds församling fick lov att komplettera sin jämställdhetsplan på flera punkter för att den skulle leva upp till lagens krav. Det blev resultatet när JämO granskade jämställdhetsarbetet i Svenska kyrkan.

Östersunds församlings plan hade brister och arbetsgivaren fick redovisa kompletteringar till JämO bland annat när det gällde arbetet mot sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön, samt arbetet för jämställda löner.