sverige

Kastrering av renar ses över

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppgift att se över vilka författningsändringar som behövs för att förbjuda att hanrenar kastreras utan bedövning.

Samtidigt ska verket utreda förutsättningarna för att lekmän ska kunna kastrera ren och för att detta ska kunna ske med lämplig smärtlindring.

- För mig är det viktigt att djur ska ha det bra och vi ska göra det vi kan för att undvika onödigt lidande. Detta uppdrag är ett steg för ett bättre djurskydd, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.