tåsjö

Strömsunds kommun vill ha miljöbesked

Det måste göras en bättre miljökonsekvensbeskrivning om det ska bli något dagbrott vid Granberget utanför Tåsjö.

Det anser miljö- och byggnämnden i Strömsunds kommun. Bland annat bör det undersökas hur vattendragen, myrarna och djurlivet i området påverkas av en eventuell brytning.

Det är gruvföretaget Boliden som vill bryta främst bly och zink i ett dagbrott utanför Tåsjö.

Statliga Bergstaten beslutar om Boliden får tillstånd att bryta efter att länsstyrelsen och kommunen har yttrat sig. Kommunstyrelsen i Strömsund behandlar frågan nästa vecka.