Jämtlands län

Barnfetma bekämpas redan i fosterstadiet

Överviktiga barn och deras föräldrar ska få bättre hjälp och det förebyggande arbetet kommer att börja redan i fosterstadiet och med hela familjen.

Syftet är att så tidigt som möjligt motverka övervikt och fetma bland våra barn.

- Vi vet idag att det inte finns någon bra behandling mot övervikt och fetma, därför är det viktigt med förebyggande arbete, säger Anette Grangert som är BVC sjuksköterska på Frösöns Hälsocentral.

Barns hälsa, väl och ve var temat på Barnhälsovårdsdagen som anordnades på sjukhuset och där presenterades en ny handlingsplan mot övervikt och fetma bland barn.

Det som är nytt med den är att alla som jobbar med barn, från späd ålder upp till tonåren, ska samarbeta bättre och att hjälpen ska vara lika för alla, inte skifta från kommun till kommun som den ibland gör idag.

Drygt 12 procent av fyraåringarna i länet har övervikt och 1 till 2 procent har fetma, det visade en undersökning som gjordes för ett par år sedan.

Det tyngsta ansvaret för barnens kost och vikt vilar på föräldrarna men den offentliga sektorn har också ett stort ansvar.

- Alla föräldrar har inte samma resurser och det oerhört viktigt att vi inom offentlig sektor kan ge goda exempel och erbjuda bra mat i förskola och skola, säger Johanna Lindkvist, barnläkare på Östersunds sjukhus.