Fler besparingar väntar skolbarnen i Östersund

Förutom att lägga ner fyra byskolor kommer Östersunds kommun också att dra in 70 lärartjänster till nästa år.
På så sätt hopppas kommunen spara in ytterligare 24 miljoner kronor. Det här är oroande, säger Agneta Jansson på Lärarförbundet, som tror att det här kommer att göra det än svårare att komma till rätta med den höga sjukfrånvaron inom lärarkåren.