Krokom

Förbud mot skogsavverkning var felaktigt

Miljödomstolen slår fast att det var fel av länsstyrelsen att förbjuda skogsavverkning på ett markområde i Krokoms kommun.

Markägarna lämnade 2005 in en ansökan till Skogstyrelsen om att få avverka och det beviljades.

Men Länsstyrelsen beslutade om ett interimistiskt förbud till åtgärder eller verksamhet på marken.

Ett beslut som Miljödomstolen nu slagit fast var felaktigt.

Men domstolens beslut betyder inte att markägarna automatiskt får rätt att avverka.