Östersund får miljoner för miljöinsatser

Östersunds kommun har fått 3,6 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att minska sin klimatpåverkan.

Pengarna ska användas till att byta ut el och olja i uppvärmningen av fyra fastigheter där som används som skolor och äldreboenden. Lokalerna ska istället värmas upp av solvärme och pellets.

Pengarna ska också användas till att lära småhusägare bygga och sköta sina hus energisnålt.

Dessutom ska torkanläggningen i Ålsta sågverk i Fåker bli biobränslebaserad istället för oljebaserad.

Projekten beräknas minska de svenska utsläppen av växthusgaser med 50 ton per år.