Stockholm

Utredning vill ta plånboken av ÖB

Ta statens plånbok från ÖB. Låt civilister sköta pengarna och militären kulorna och krutet. Så kan man kort sammanfatta den hårda dom som avkunnats över Försvarsmaktens sätt att sköta sin ekonomi.

Den kommer från Ekonomistyrningsverket (ESV), som på uppdrag av regeringen granskat hur militären styr och kontrollerar sin verksamhet.

- Det finns en kultur i Högkvarteret som utmärks av bristande intresse för ekonomiska frågor. Och de civilanställda ekonomerna har relativt sett låg status i organisationen, säger ESV:s generaldirektör Yvonne Gustafsson.

Samtidigt som ÖB får ordentligt med ris för sin pengahantering får han ros av forskare för sin omvärldsanalys. Han har helt rätt i sin syn på det osäkra säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde. Det hävdar Utrikespolitiska institutets chef Tomas Ries.

Helt rätt

När ÖB i torsdags presenterade kompletteringen till budgetunderlaget gav han en bild av Sveriges säkerhetspolitiska läge som tydligt avvek från den som Försvarsberedningen presenterade i december. ÖB hävdar att vårt närområde ”präglas av betydande och stor dynamik” och att ”osäkerheten bedöms vara större i dag än tidigare”. -Absolut, ÖB har helt rätt. Och det hänger ihop med två grundläggande faktorer. Det ena är Ryssland, som blivit starkare och allt mer militaristiskt. Det andra rör Arktis, där alla nu bedriver en kapplöpning om områdets tillgångar. Det kan leda till en säkerhetspolitisk miljö som kan beröra Sverige, säger Ries.

Han framhåller att det gamla invasionshotet inte föreligger längre, men att det kan uppstå regionala kriser med starka militära komponenter, som Sverige behöver militära redskap för att hantera. Ries är mycket oroad över utvecklingen inom svenskt försvar.

- Det är mycket skrämmande. Det är en militär kollaps som påverkar den politiska trovärdigheten hos de nordiska och baltiska grannarna, säger han.

Politikerna i Försvarsberedningen har i sina diskussioner om miljöhoten glömt bort de hårda geopolitiska realiteterna, anser han.

- ÖB har hittills varit mycket lojal, men nu har det gått långt över smärtgränsen. Försvarsministern avgick på grund av detta och i stället har vi fått en tomhylsa som bara verkställer alliansregeringens beslut utan minsta hänsyn till Sveriges försvarsbehov, säger Tomas Ries.

Mest fel

Men i ESV:s utredning har ÖB och hans generaler gjort det mesta fel.

- Sammantaget har bristerna lett till att det saknas en samlad bild av den ekonomiska situationen i Försvarsmakten. Det är inga engångsföreteelser, säger Yvonne Gustafsson.

ESV vill därför att Försvarsmaktens generaldirektör får minst lika mycket makt som ÖB och rekommenderar att myndigheten, precis som många andra, får en politiskt tillsatt styrelse.

Om han vill ha det så vet försvarsminister Sten Tolgfors inte ännu.

- En mycket seriös kritik, som i stort bekräftar den bild vi fått, säger han till TT.

ÖB är i Bryssel och har inte läst rapporten och fick inte chansen i förväg heller. Därför finns ingen kommentar till innehållet.

- Trots att vi flera gånger frågat både departementet och ESV om att få den i förväg så har det av olika skäl med diverse olika förklaringar varit omöjligt, säger försvarets informationsdirektör Staffan Dopping.

- Det har varit en märklig hantering. Innehållet i rapporten är som det är, men det här smusslandet med den inger en obehaglig bismak.

Leif Svensson/TT, Owe Nilsson/TT