Provrörsbefruktning i Härjedalen

Härjedalens kommun erbjuder från och med januari i år ett kommunalt bidrag till provrörsbefrukningar för barnlösa par. Totalt har kommunen avsatt 100.000 kronor för verksamheten under 2003 och varje par som beviljas bidrag kan som mest få bidrag för två behandlingar á 20.000 kronor.
I dagsläget har tre par i H-dalen sökt bidraget, vilket innebär att årets budget på 100.000 kronor i värsta fall kan vara slut innan alla behövande par har fått den hjälp kommunen har erbjudit. -Vi får i sådana fall pröva om kommunen kan höja det totala bidragsbeloppet inför 2004, säger Kerstin Ederlöf-Olofsson, kanslichef vid Härjedalens kommun.