Självsotning återinförs

Fastighetsägarna ska själva kunna sota sina skorstenar och rengöra eldstäderna i sina hus. Det föreslår regeringen i ett lagförslag som offentliggjordes igår.
Kommunerna skall även i fortsättningen ha ansvar för sotning och brandskyddskontroll men den enskilde fastighetsägaren skall ha möjlighet att söka dispens. Skyldigheten att sota ventliationskanaler i kök tas bort.