EU-miljoner till unga företagare i länet

Ett företagsprojekt i länet - ”Arena för ungt entreprenörskap” får prioritet för drygt 22 miljoner kronor av EU:s strukturfondsmedel.

Projektet ska arbeta med att främja entreprenörskap och nyföretagande hos unga i Jämtlands län.

- Strukturfondspartnerskapet är positiv till att projektet samverkar med samtliga kommuner i Jämtlands län samt att särskilda insatser riktas till kvinnor och invandrare, säger strukturfondspartnerskapets ordförande Gerhard Larsson.