Frösön

ÖB-förslag hotar hela hemvärnet i länet

Förslaget att lägga Fältjägargruppen, hemvärnsutbildarna på Frösön kommer att försämra hemvärnets möjligheterna att på ett bra sätt lämna stöd till samhället i svåra situationer, befarar flera inblandade. 

Den gruppen utbildar de runt 1 300 hemvärnsmän som finns i länet.

Förslaget om nedläggning av Fältjägargruppen ingår i ÖB:s och försvarsledningens senaste akutsparåtgärder, som presenterades i förra veckan och där bland annat flera utbildningsgrupper inom hemvärnet i landet föreslås kunna läggas ner.

- Vi kommer att få svårare att rekrytera hemvärnsmän och också att rycka ut till exempel vid snöoväder och översvämningar, säger Åke Hjelm, som är chef för Fältjägarbataljonen, en av de utbildade och insatsfärdiga enheterna inom Hemvärnet.