Sju av tio länsbor cyklar utan hjälm

I den undersökning bland 200 länsinvånare som SIFO gjort på uppdrag av Folksam visade det sig att hela sju av tio cyklister i Jämtlands län inte använder hjälm när de cyklar.

Det är besvärligt att ha med sig och förvara cykelhjälmen - den är obekväm och den förstör frihetskänslan.

Det är några anledningar som de intervjuade anger som orsak till att de inte använder cykelhjälm.