Trädgårdsmästare prisas av miljöpartiet

Jerker Engborg, välkänd trädgårdsmästare från Föllinge, har tilldelats miljöpartiets miljöpris för 2003.
Han får priset för att i decennier ha spritt kunskap om odling och livsmedel i vida kretsar och för sitt engagemang i tredje världen.