EU-reklam retar norrmän

EU-reklamen på Nabotåget mellan Trondheim och Östersund retar nej-sidans förespråkare i Tröndelagen.
Per Morten Teigen från Socialistisk vänster säger till tidningen TrönderAvisa att reklamen är en otillbörlig marknadsföring av EU. På Nabotågets sidor finns EU:s symbol vilket är ett krav från EU när ett projekt stöttas med EU-pengar.