Chef åtalad för sönderklämda fingrar

En chef för en mindre industri i länet åtalas för att en anställd fått sina fingrar sönderklämda i en maskin.
För drygt tio år sen inträffade en liknande olycka på arbetsplatsen och då krävde yrkesinspektionen att maskinerna skulle förses med skyddanordningar och företagsledningen lovade då att omgående åtgärda bristerna. Men trots att över tio år gått är maskinerna inte säkrare idag. Därför åtalas chefen på industrin för arbetsmiljöbrott med vållande till kroppsskada. Den anställde har efter olyckan blivit tvungen att amputera två av sina fingrar.