Irakier i Bräcke är de sämst informerade om kriget

Flera Irakiska flyktingar i Gällö och Bräcke känner sig isolerade. Samtidigt som bomberna faller över deras hemland där släktingar och vänner finns, så saknar de tolk och har ingen tillgång till arabiska TV eller radiosändningar. Bristen på information gör att de mår mycket dåligt, berättar Ali och Kofran, flyktingar från Basra i en tolkad intervju.