Ras vid Nämforsen

Ett ras har inträffat vid Nämforsens kraftstation i Ångermanälven.
Raset har inträffat i direkt anslutning till kraftstationen som ligger vid Näsåker. Enligt Vattenfall har raset inte påverkat elproduktionen vid kraftstationen, inte heller järnväg eller den väg som går förbi strax intill kraftstationen.