Bussresenärer får förtur som fotgängare

Det ska vara lönsamt att åka med kollektivtrafiken. Det tycker Länstrafiken och Östersunds kommun som från i dag inför en extra förmån för dem som har köpt busskort.
Från kommunens sida är tanken med överenskommelsen att de som väljer ett miljömässigt bra alternativ för sitt resande ska premieras i trafiken. Med busskortet kommer man fortare över gatan vid bevakade övergångsställen eftersom de sensorer som finns inuti den låda där man trycker för grön gubbe kan känna av kortet och växla ljus snabbare. Principen fungerar sedan tidigare för bussarna. När de närmar sig ljussignaler känner dessa av att det är en buss och ljuset växlar snabbare och det är alltså samma teknik och princip som utnyttjas ett steg längre.