Radio City överklagar fällning

Radio City i Åre och Östersund överklagar granskningsnämndens beslut från 4:e mars i år, att fälla kanalen för att den sänder för mycket musik och för lite lokalt producerat material.
Thorbjörn Jonsson, som är kanalens VD, säger att fördelningen av programutbudet under dygnets tidpunkter tolkas olika av stationen och granskningsnämnden. Han säger till Radio Jämtland, att man hoppas att den överklagan som stationen lämnade in på måndagen ska göra att granskningsnämnden accepterar stationens tolkning av sändningstillståndets krav.