Svårt att hinna bygga tunnel

Det är inte säkert att en tunnel vid E 14 i Åre kan bli färdig före alpina VM år 2007.
Det skriver Vägverket i sitt remissvar till Länsstyrelsen, men projektledaren Torbjörn Karlsson är ändå optimistisk. - Det blir svårt, men det är inte omöjligt, säger han till Radio Jämtland. Den bergundersökning som pågår nu och en månad framåt kommer att visa hur väl berget lämpar sig för tunnelbyggen, men det är också viktigt att det inte kommer några överklaganden som tar tid att behandla.