Inlandsbanan kan öka trafiken om staten betalar

Inlandsbanan skulle kunna öka godsmängden med 40 procent om staten omgående skjuter till pengar för att rusta banan.
Men enligt planerna skall kommer pengarna först 2008. Inlandsbanebolagets Vd Ulf Johanisson säger att man skulle kunna ta över stora mängder gods som idag går på landsväg , med de miljövinster ett sådant övertagande skulle ge. Men förutsättningen är att en upprustning av banan kommer igång omgående.