Uppgörelse om budgeten drabbar vägbyggen

Regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet har nu nått en uppgörelse om statens budget.
Sammanlagt ska regeringen spara 11 miljarder kronor, och den största besparingen ska göras inom sjukförsäkringen. I besparingarna ingår också uppskjutna försvarsbeställningar och uppskjutna väg- och järnvägsbyggen. Också förbättringen i föräldraförsäkringen skjuts på framtiden.