Få åtal för sexuella övergrepp mot barn

Fortfarande går få polisanmälda sexövergrepp mot barn till åtal. Det visar en undersökning som Riksåklagaren gjort.
Östersunds åklagarkammare har tagit upp tolv ärenden till åtal av totalt 42 polisanmälningar. Åklagarna tycker att sexuella övergrepp mot barn är svåra att utreda och dessutom har man haft problem med dåliga rättsläkarintyg i Östersund. Orsaken till detta tros vara stafettläkarsystemet, vilket kan leda till att en annan läkare än den som undersökt barnet får skriva intyg enbart utifrån journalanteckningar, enligt åklagarkammaren.