För låga krav på socionomer

Landets socionomutbildningar är populära och det krävs höga betyg för att komma in.
Men väl inne tycker många studenter att kraven är alldeles för låga. Det visar en nationell granskning som Högskoleverket har gjort. Precis som förra gången socionomutbildningen utvärderades för 4 år sedan tycker studenterna att kraven är för låga. Det är bara på Mitthögskolan, i Jönköping och i Örebro som studenterna inte uttryckligen klagar på låga krav.