Landstinget riskerar böter

Landstinget riskerar böter för de bristfälliga lokalerna vid Hjälpmedelscentralen på sjukhuset i Östersund.
Som vi tidigare har rapporterat har landstinget ått allvarlig kritik av Arbetsmiljöinspektionen för att Hjälpmedelscentralens lokaler är så trånga att arbetsmiljön blir ohållbar. Enligt landstinget är åtgärder planerade och ska vara klara senast 2004. På tisdag beslutar arbetsmiljöinspektionen om landstinget får böter.