Turismen slår alla rekord i länet

Turismen i Härjedalen ökar mest och står i dag för en tredjedel av turistomsättningen i länet.
Förra året omsatte turismen enbart i Härjedalens kommun över 1 miljard kronor. Det är över 300 miljoner kronor mer än 2001. Undersökningen från Turistdelegationen visar på fyra faktorer som direkt har påverkat eller påverkar den ökande turismen i Sverige. # I juli 1999 upphörde taxfreeförsäljningen mellan EU-länderna. # 2000 öppnades Öresundsbron och med den ökade också den danska turismen till Sverige. # Den svenska svaga kronan och en antydan till lågkonjuktur gör att bland annat norrmännen har fått upp ögonen för Sverige och inte minst de svenska fjällen. # Terrordåden den 11 september, som varit mest besvärlig för turistbranchen, gynnar turismen på hemmaplan. Camilla Edblad som är turistansvarig på näringslivkontoret i Härjedalen säger till Radio Jämtland att det nu gäller att ta vara på det positiva flödet av turister som kommer till kommunen.