Glesbygdsverket föreslås byta hemvist

Glesbygdsverket flyttas från den regionala utvecklingspolitiken som sorterar under Näringsdepartementet till Jordbruksdepartementet.
Glesbygdsverket blir kvar som fristående verk men byter namn till Landsbygdsverket och Jordbruksdepartementet i sin tur föreslås byta namn till Landsbygds- och jordbruksdepartementet. Det är några av förslagen i en statlig utredning som presenteras i dag. Utredaren, Erik Westholm, vill också att det ska tillsättas en ny utredning för att fördjupa kunskapen inom områden som är strategiskt viktiga för landsbygdens framtid i Sverige. - Bakgrunden till förslagen är att Sverige i dag saknar en politik för landsbygdens utveckling. Regionalpolitiken är inte längre inriktad på landsbygdsregionerna utan är en politik för alla regioner, säger Erik Westholm.