Brister kvarstår i vatten och avlopp i Åre

Entreprenören som ansvarar för vatten och avlopp i Åre kommun har inte åtgärdat tidigare konstaterade brister inom utsatt tid.
Vägverket Produktion Nord och underentreprenören Markteknik hade till i går på sig att åtgärda bristerna i vatten- och avloppsverksamheten i Åre kommun. Men kommunens VA-ingenjör Sara Rhensbo säger till Radio Jämtland att enbart vissa av bristerna åtgärdats. Kommunen ska nu sammanställa en rapport, och utifrån denna diskutera med entreprenören om åtgärder för att vatten- och avlopp i Åre ska fungera på ett acceptabelt sätt. Det var för några veckor sedan som Åre kommun upptäckte ett stort antal brister. Bland annat rann orenat avloppsvatten rann rakt ut i Järpströmmen och i Handöl blev halva byn helt utan vatten i flera dagar.