Länsidrotten kan få första kvinnliga ordföranden

Pia Sandvik-Wiklund föreslås bli ny ordförande i Jämtland-Härjedalens idrottsförbund.
Hon arbetar som prorektor på Mitthögskolan men är också en aktiv motionär och tror att idrotten har betydelse för folkhälsan. Om årsstämman som hålls den tolfte april väljer henne till ordförande så är hon den första kvinnliga ordförande i Jämtland-Härjedalens Indrottsförbund. Förbundet har funnits i 95 år.