Lång kö till barn- och ungdomspsykiatrin

Kön till barn- och ungdomspsykiatrin i länet växer dramatiskt. Under januari till och med mars har mer än en 40-procentig ökning skett. Aldrig förr har de haft en så stor enskild tillströmning.
- Fortsätter det på samma vis under resten av året blir det katastrofala följder för de barn och föräldrar som väntar på att få hjälp. Vi har inte resurser för att hantera en så stor ökning. Det säger Jens Boeng, verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin, till Radio Jämtland. Under 2001 fick barn- och ungdomspsykiatrin extrapengar, 1,5 miljon kronor per år, för att jobba bort köerna. Men under 2002 och 2003 minskade övriga anslag från landstinget så köpengarna fick användas till verksamheten istället för att korta köerna. Resultatet har blivit att köerna består och dessutom ökar dramatiskt efter tillströmningen under januari till och med mars i år. Vid årskiftet stod 39 barn och ungdomar i kö och nu har de ökat till 59, det vill säga en mer än 40-procentig ökning. - Vi har ingen förklaring till varför det är så många fler barn och ungdomar som söker hjälp just nu, säger Per Hedman, medicinskt ansvarig vid barn- och ungdomspsykiatrin.