Välkomnar nytt Landsbygdsverk

Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva välkomnar förslagen om ett statligt verk med huvudansvar för landsbygdsfrågor.
Men inom organisationen är man tveksam till att lägga det nya Landsbygdsverket under Jordbruksdepartementet. - Jag ser stora faror i det. En politik för landsbygdens utveckling får givetvis inte begränsas till en sektor, jordbruket. Den spänner över så mycket mer - från lokal mobilisering av människor till barnomsorg och bredband. Det säger Folkrörelserådets nyvalde ordförande Åke Edin i en kommentar.