Många våldsbrott mot kvinnor leder till åtal

Av alla anmälningar om våld mot kvinnor som kommer in till polisen är det drygt hälften som leder till åtal i Östersunds tingsrätt.
Och det är en hög siffra om man jämför med övriga Sverige där ungefär en tredjedel av polisanmälningarna leder till åtal. Det visar en undersökning som åklagarmyndigheten gjort. Totalt sett har över 16 000 fall av våld mot kvinnor i Sverige tagits upp av domstolarna under 2002.