Utredare av fjälljakt utsedd

Före detta rovdjursutredaren, Sören Ekström har i dag av regeringen utsetts att utreda jakt- och fiskefrågor i renskötselområdet.
För att skapa en bättre samverkan mellan de olika intressena i renskötselområdet ska han enligt direktiven så långt det är möjligt klarlägga vilken rätt samebyarna respektive markägarna har till jakt och fiske. En viktig del i uppdraget är att granska dubbelregistreringen av älgjaktsområden i renbetesfjällen och vid behov föreslå förändringar för ökad säkerhet och samverkan. Dubbelregistreringen innebär att både markägare och samebyar jagar älg samtidigt inom samma område. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 december 2005.