3 G långt ifrån på G för glesbygdsbor

Nu ser det ut att dra ut på tiden innan det nya 3 G-nätet för mobiltelefoner blir verklighet även i glesbygden.
Det svenska 3G-nätet kommer inte att bli klart till årsskiftet som telebolagen tidigare lovat. Alla de fyra tillståndshavarna för 3G-nätet har nu vänt sig till kontrollmyndigheten Post och telestyrelsen för att få uppskov. De hänvisar bland annat till svag marknad, bygglovskrångel och telefonbrist. Telekomminister Ulrica Messing ska nu fundera över vad operatörernas uppskovsansökningar betyder. Om tillståndshavarna får uppskov är det inte osannolikt att de företag som nekades tillstånd kan dra saken till domstol.