Jobbpendlingsbidrag ingen succé

Stödet för de som pendlar dit jobben finns blev ingen succé. Bara 18 personer här i länet har fått stödet.
Nu har AMS utrett veckopendlingsstödet och kommit fram till att arbetsförmedlingarna inte har marknadsfört det till dem som är berörda och att man inte heller i tillräcklig grad påpekat möjligheten för dem som skulle kunna komma i fråga. Henry Eriksson på Länsarbetsnämnden här tror att andra stödformer också kan vara en förklaring. Många föredrar att flytta vilket berättigar till flyttbidrag.