Ny utbildning ska ge bättre vård för äldre

Nu satsar landstinget i Jämtland på att de äldre ska få bättre sjukvård.
Genom att starta en ny utbildning på Mitthögskolan hoppas man på att kunna specialutbilda sjuksköterskor i äldre människors sjukdomar. I dagarna dras riktlinjerna upp för den nya specialutbildningen, och enligt planerna ska utbildningen kunna starta nästa år.